www.magnovent.euMAGNOVENT ADRIA d.o.o., u saradni sa poslovnim partnerom MAGNOVENT iz Španije, distribuira industrijske ventilatore za područje Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije. HVLS ventilatori generišu značajnu energetsku efikasnost i uštedu u poređenju sa drugim HVAC sistemima. Naš cilj je da vam pružimo sistem koji će unaprediti vaše poslovanje, pružiti vam komfor i napraviti najveću moguću uštedu u energiji.

Naš poslovni partner Magnovent je ekskluzivni predstavnik kompanije MACROAIR (USA), California, za Evropu.

Tehnologija HVLS (HVLS – “High Volume Low Speed” znači Visok Volumen Mala Brzina), instalirana je 1998. godine od strane kompanije Macroair California. Posvećene su joj godine ispitivanja i razvoja, kako bi postala najbolji sistem upravljanja vazduhom na tržištu. Videti više na sajtu www.macroairfans.com i www.magnovent.eu

Naši ventilatori se kreću u prečniku od 2m do 7m i u mogućnosti su da pokrenu veliku količinu vazduha, uz malu brzinu i mali utrošak energije i da pruže najbolju opciju za velike prostore, uz garanciju od 50.000 sati rada.

Nudimo vam kontrolu preko TOUCH SCREEN-a. Napredan sistem kontrole do 64 ventilatora sa jednog mesta. Podešavanje brzine ventilatora u zavisnosti od nivoa vlažnosti i temperature. Automatsko zaustavljanje usled požara.

Magnovent Adria d.o.o. Novi Sad, tel.: + 381 21 3013379; +381 64 1121510; office@magnoventadria.co.rs; dragan.odadzic@magnoventadria.co.rs